Teams in verandering

RHCT Rabbit Hole Natascha Sars Trainingen voor teams

Rabbit Hole verzorgt trainingen voor teams in verandering. Of dat nu zelfgekozen is of onder invloed van buitenaf. Een team vormen betekent dat je gezamenlijk werkt naar een gemeenschappelijke doel, vanuit de unieke persoonlijke bijdrage van ieder teamlid. Of het nu om een uitvoerend team gaat of een management team, de spanning tussen gezamenlijk doel en individuele bijdrage staat het behalen van resultaten soms in de weg.

Commitment en betrokkenheid

Rabbit Hole kijkt ‘systemisch’ naar organisaties en teams. Alles wat aanwezig is, maak deel uit van het team. Het mooie en het lelijke. Het oude en het nieuwe, of we dat nu willen of niet. Alles krijgt aandacht, zodat iedereen zich er openlijk toe kan verhouden en zaken niet ‘ondergronds’ gaan of onderhuids blijven. Alleen zo kan er commitment en betrokkenheid zijn van ieder teamlid en kan het team duurzaam resultaat behalen.

Zelfredzaamheid aanboren

Uitgangspunt van elke training bij Rabbit Hole is dat we de zelfredzaamheid van het team aanboren. Zo kunnen jullie het snel weer zelf, zonder ellenlange trainingstrajecten of begeleiding. Opzet en inhoud van een teamtraining zijn maatwerk. Voor een nieuw team is het bijvoorbeeld belangrijk om de missie scherp te krijgen en met elkaar te doorleven, elkaars drijfveren en talenten te leren kennen en op basis daarvan de ideale manier van samenwerken met elkaar af te spreken. Ook komt het voor dat een bestaand team al veel heeft geïnvesteerd in cultuur en samenwerking, maar dat het toch nog niet lekker loopt. Dan gaan we op basis van groepsdynamica op zoek naar belemmerende patronen, om vervolgens concreet aan de slag te gaan om deze te doorbreken. Elk team is anders, maar er zijn veel overeenkomsten tussen succesvolle teams wereldwijd. Rabbit Hole helpt elk team bij het vinden van de eigen succesformule.

Werkwijze

In overleg met het team en de manager maak ik een opzet voor het programma. Uitgangspunt is altijd dat er direct na de training concreet gewerkt kan worden met de opgedane kennis en inzichten. De duur van een training varieert van een dagdeel tot meerdere dagen. Een persoonlijk intake-gesprek en een persoonlijke nabespreking behoren tot de standaard onderdelen van een training bij Rabbit Hole.

De keuze voor een locatie maken we samen. Een externe locatie die afgestemd is op doelstelling en deelnemers van een training is de investering vaak meer dan waard. Rabbit Hole heeft veel ervaring met uiteenlopende locaties, van basic tot luxe en alles wat daartussen zit. Naast het trainen zelf kan Rabbit Hole ook de gehele organisatie van de training voor je verzorgen, dus ook de afstemming met de locatie en het uitnodigen van de deelnemers.

Enthousiast geworden en klaar om een training te ontwerpen? Of nog iets te vragen? Laten we erover in gesprek gaan. Ik kijk uit naar je reactie!