Systemen en patronen

Bij het begeleiden van teams kijk ik niet zozeer naar afzonderlijke ‘delen’ of personen, maar naar het geheel. Of specifieker nog, naar de relatie tussen de afzonderlijke delen. Door te kijken naar het geheel en de patronen die zich in de loop der tijd hebben ontwikkeld, worden verstoringen op een diepere laag opgelost.

Met Deep Democracy, een besluitvormingsmethode die uitgaat van de wijsheid van de groep, zoek je actief naar ‘het andere geluid’ in een groep.